Logo

Konsultacje - Pracownia Szkolnictwa i Doradztwa Zawodowego

Room type

Permanent

This field is required. Double-check the spelling.
This field is required. Double-check the spelling.
This field is required. Double-check the spelling.
This field is required. Double-check the spelling.
Required fields
If you have already registered and can't locate your registration confirmation email,click here!
The email address is incorrect. Please double-check your email address.

A confirmation email with logging details has been sent to the provided email.

System configuration test. Click here!

Presenter

PRACOWNIA SZKOLNICTWA I DORADZTWA ZAWODOWEGO

ZAPRASZAMY NA KONSULTACJE

kierownik: Wiesława Kitajgrodzka - geografia, przyroda, edukacja ekonomiczna, doradztwo zawodowe, egzaminy zawodowe, egzaminy zewnętrzne, trener ze specjalnością prowadzenia szkoleń
i warsztatów dla kadry systemu oświaty

Roma Gorczyca - kształcenie branżowe, technologie informacyjno-komunikacyjne w szkole ponadpodstawowej

Robert Hejnicki - edukacja informacyjna i multimedialna, technologie informacyjno-komunikacyjne w szkole podstawowej

Katarzyna Sobczak - technologie informacyjno-komunikacyjne w szkole podstawowej